Har Sverige elbrist just nu?

En översikt av export och import av el mellan Sverige och andra länder.

Senast uppdaterad 2023-12-05 19:51
Hela sverige
Nettoexporterar just nu 430 MW
Elområden SE3 + SE4
Nettoimporterar just nu 290 MW
Elområde SE4
Nettoexporterar just nu 212 MW

Här visas en sammanfattning av exporten och importen av el för Sverige som helhet och för elprisområdena SE3 och SE4. På denna sida redovisas endast flöden som går till elområden i andra länder, eftersom det är dessa flöden som är mest relevanta om man vill diskutera om Sverige har elbrist eller inte.

Vill du se var gränserna för Sveriges elprisområden går så kan du hitta det här.

Du kan hitta samma fakta som finns här på www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/ som drivs av det statliga affärsverket Svenska Kraftnät, datan är hämtad från Statnett vilket är samma källa som de använder. I kontrollrummet kan du dessutom hitta mycket mer detaljerad information och du kan även se hur export, import och produktion såg ut vid vilket ögonblick som helst tidigare under året.

Elområden SE3 + SE4

Elområde SE3 importerar stora mängder el från SE2 som ligger längre norrut i Sverige, och stora delar av denna el transporteras vidare till SE4, men dessa inrikesflöden redovisas inte här. Nettoimporterar just nu 290 MW.

Export

ExportörImportörEffekt (MW)
SE3FI1219
SE4LT716
Totalt:1935

Import

ExportörImportörEffekt (MW)
DK2SE4365
PLSE4139
DK1SE3399
NO1SE31323
DESE40
Totalt:2225

Elområde SE4

Omfattar södra Sverige och innehåller bland annat Malmö. Importerar stora mängder el från SE3, men dessa inrikesflöden redovisas inte här. Nettoexporterar just nu 212 MW.

Export

ExportörImportörEffekt (MW)
SE4LT716
Totalt:716

Import

ExportörImportörEffekt (MW)
DK2SE4365
PLSE4139
DESE40
Totalt:504

Hela sverige

Här visas en sammanställning av utrikesflöden, både import och export, som Sverige har till angränsande elområden. Nettoexporterar just nu 430 MW.

Export

ExportörImportörEffekt (MW)
SE1FI1099
SE2NO315
SE3FI1219
SE4LT716
Totalt:3049

Import

ExportörImportörEffekt (MW)
DK2SE4365
PLSE4139
NO4SE1342
NO4SE252
DK1SE3399
NO1SE31323
DESE40
Totalt:2619